Bestuur Lycurgus

Sinds medio April 2022 is er nieuw een voltallig bestuur. Hieronder volgt een overzicht van de bestuursleden en de taakverdeling.

Bestuur

Naam Functie
Jan Erik  Diephuis Voorzitter
Lisanne van Sonderen Vice-voorzitter / Technische zaken
Melissa Sietsma Secretaris
Jasper Möhlmann Penningmeester
Erwin van der Lee Algemene zaken
Jan Mulder Algemene / Sponsor zaken