Vertrouwenspersoon Vollyebal vereniging Lycurgus

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen komen helaas steeds meer voor. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. Als er problemen op dit gebied zich voordoen, dan heeft volleybalvereniging een vertrouwenspersoon om dit te bespreken en actie te ondernemen. Vertrouwenspersonen hebben bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s). Sinds dit seizoen is Sietske Terpstra de vertrouwenspersoon.

Mijn naam is Sietske Terpstra, ik woon in Groningen en heb 3 kinderen. Onze middelste dochter Renske speelt nu het 5e seizoen bij Lycurgus. In het  dagelijks leven werk ik als huisarts.

Sinds dit seizoen ben ik vertrouwenspersoon voor leden, ouders en vrijwilligers van Lycurgus. Iedereen mag contact met me opnemen als men zich ergens zorgen over maakt.

Ik zal hieronder kort uitleggen wat een vertrouwenspersoon doet, en wat ik voor de leden kan betekenen.

Zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het (sport)plezier behoorlijk bederven. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan:
– Seksuele intimidatie
– Pesten
– Agressie en geweld
– Discriminatie

Het mooiste zou zijn als iemand meteen wordt aangesproken op zijn/haar gedrag als dit als ongewenst wordt ervaren. In de praktijk is dat niet altijd even makkelijk. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren een ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is. Een vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden of ouders die te maken hebben met ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en doet niets zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing is. Een vertrouwenspersoon vertelt niets door en heeft geheimhoudingsplicht.

De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon zijn:
– Eerste opvang bieden en hulp en advies geven aan aanklagers over ongewenst gedrag
– Ondersteuning bieden en advies geven over het omgaan met en reageren op bepaald gedrag
– In samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen
– Bemiddelen tussen personen (indien wenselijk)
– Bewaken van het juiste verloop van de afhandeling van een klacht en de gemaakte afspraken. Indien iemand binnen de vereniging last heeft van ongewenst gedrag kan men contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via de e-mail (vertrouwenspersoon@Lycurgus.eu). Deze mail is alleen toegankelijk voor de vertrouwens persoon. Dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.