Over de vereniging

De sportvereniging Lycurgus is in 1952 door drie heren opgericht, te weten Joop van der Veen, Harm Veenhoff en Dick van Mansom. Deze vereniging kende toen een voetbaltak en een volleybaltak. Zoals bij bijna alle in oprichting zijnde verenigingen, was ook voor deze drie heren het begin moeizaam. Beetje bij beetje bleef de vereniging groeien.

In de jaren ’70 was het de volleyballers gelukt om in de landelijke competitie te komen. Dit bracht uiteraard meer kosten met zich mee. De contributies moesten omhoog om dit alles te bekostigen. Op een gegeven moment ging de toenmalige sponsor van de volleyballers failliet. Om ervoor te zorgen dat de voetballers hier niet de dupe van zouden worden, is er gekozen voor een afsplitsing van beide sporten.

Het eerste herenteam komt uit in de eredivisie. Samen Lycurgus H1 staat organisatorisch en financieel los van Lycurgus. De Stichting Topvolleybal Groningen (STG) is verantwoordelijk voor de organisatie van dit team. Meer informatie is te vinden op de website van Samen Lygurgus: www.lycurgus.nl .
De overige herenteams van Lycurgus komen uit in de 2e divisie tot en met de 3e klasse. De damesteams komen uit in de 2e divisie tot en met de 4e klasse. Daarnaast zijn er nog de recreantenteams en het paravolleybalteam.

Lycurgus is een van de weinige verenigingen uit de stad Groningen met een grote jeugdafdeling. De jeugdafdeling blijft elk jaar weer groeien. De jeugdafdeling telt ongeveer 170 jeugdspelers, verdeeld over 4 jongensteams, 12 meidenteams en 5 miniteams. Meer informatie over de jeugdafdeling is te vinden op jeugd.lycurgus.eu