De materiaalcommissie voert in overleg met het bestuur het clubbeleid uit. De commissie heeft een vast aanspreekpunt in het bestuur. Het bestuur zorgt voor de verbinding tussen de verschillende commissies. Als een teams een of meerdere sponsoren heeft met kledingwensen, dan overleggen we in de driehoek bestuur, sponsorcommissie en materiaalcommissie.

Communicatie met de verschillende teams verlopen via de aanvoerders. Voor de jeugdteams verloopt dit via de jeugdcommissie.

Ballen

Elk team heeft recht op een ballentas met tenminste 5 ballen. Deze materialen zijn eigendom van de club.

Jaarlijks inventariseert de materiaalcommissie, via de aanvoerder, de staat van het materiaal. Elk team ontvangt jaarlijks minimaal 1 nieuwe bal.  Nieuwe teams krijgen altijd een ballentas met tenminste 5 ballen. Nieuwe teams worden doorgegeven door bestuur en/of TC.

Als een team stopt, dan moet dat team de materialen inleveren bij de materiaalcommissie. Zij kunnen hiervoor een mail sturen naar de materiaalcommissie. De materiaalcommissie controleert jaarlijks of er nog materialen ingeleverd moeten worden.

Op basis van deze informatie kan de materiaalcommissie bestellingen plaatsen en zorgen dat elk team een ballentas met tenminste 5 ballen heeft. 

Materiaal stuk of versleten

Is er materiaal stuk, stuur dan een mail naar de materiaalcommissie (materiaal@lycurgus.eu). De materiaalcommissie kijkt dan of er nog iets op voorraad is. Als dit niet het geval is, dan wordt er een bestelling geplaatst.

Antennes en netten behoren tot de standaarduitrusting van de gymzalen. De gemeente draagt hier de zorg voor. Als ze ontbreken kun je dit aangeven door contact op te nemen met de Gemeente Groningen via service@sport050.nl of een klacht in te dienen via Klachten en Meldingen (sport050.nl) .

Materiaal kwijt

Elk team is zelf verantwoordelijk voor het materiaal. Ben je iets kwijt dan moet dit melden bij de materiaalcommissie. De materiaalcommissie kijkt dan of er nog iets op voorraad is. Als dit niet het geval is, dan wordt er een bestelling geplaatst. De eventuele kosten zijn dan voor het team.

Beachnetten

De club beschikt over 2 beachnetten welke in de zomermaanden worden gebruikt. Je bent zelf verantwoordlijk voor het ophalen van deze netten voor gebruik. Wil je ze gebruiken neem dan ook even contact op met de materiaalcommissie om te achterhalen waar ze zijn.